Societat rambla

Publicat el 4 - maig - 2016

La proposta d’ordenació de terrasses de Rambla del Poblenou al detall

En aquest article POBLENOU.ORG avança la proposta d’ordenació singular de terrasses de la rambla del Poblenou.

El proper divendres 6 de maig l’Ajuntament  presentarà la proposta d’ordenació singular de terrasses de la rambla del Poblenou en la Comissió Tècnica de Terrasses.

La proposta municipal d’ordenació singular al detall

La proposta del Districte de Sant Martí d’ordenació de les terrasses de la rambla del Poblenou redueix en un 20% el nombre de taules i cadires que actualment tenen llicència. En aquests moments a la Rambla del Poblenou, entre les carrers Perú i Fernando Poo existeixen 56 autoritzacions de vetlladors, que acumulen un total de 469 taules i 1.876 cadires (413 taules en la part central i 56 en els xamfrans).

Hi ha 6 establiments que superen les 20 taules i acumulen prop del 30% de totes les taules de la Rambla del Poblenou. Aquests són el Blu, la Tertúlia, l’Aliança, el Tio Ché, Can Toni i el restaurant Xorus

Hi ha 7 locals més que superen les 10 taules i també quedarien afectats per la proposta d’ordenació municipal

La proposta municipal redueix 102 taules en el tram de més densitat (el comprés entre els carrers Pere IV i Fernando Poo), que passaria de les 387 taules actuals a 285. La proposta d’ordenació singular no elimina cap terrassa, sinó que limitarà el nombre total de taules autoritzades a l’espai públic. S’ha establert una ocupació màxima de 40 taules per cada tram de la Rambla; amb un nombre màxim de 8 taules per establiment.

La proposta no permet la instal.lació de jardineres, paravents o estufes a les terrasses. Tampoc es podran deixar a la via pública ni les taules, ni cadires, ni cap element auxiliar un cop finalitzat l’horari.

Les xifres actuals i les proposades

Actualment hi ha 462 taules amb llicència a la Rambla del Poblenou, distribuïdes en els següents trams: Gran Via-Perú (0), Perú-Bolívia (11), Bolívia-Tànger (16), Tànger-Sancho d’Àvila (37), Sancho d’Àvila-Pere IV (11), Pere IV-Pallars (70), Pallars-Pujades (66), Pujades-Llull (57), Llull-Ramón Turró (50), Ramón Turró-Doctor Trueta (66) i Doctor Trueta-Fernado Poo (78).

 Plànol amb la situació actual del tram Doctor Trueta-Fernado Poo amb 78 taules.actual RAMBLA004

Plànol amb la proposta pel tram Doctor Trueta-Fernado Poo amb 51 taulesproposta RAMBLA005

La proposta redueix en 102 les taules en els trams compresos entre Pere IV i Fernado Poo; passant de 387 taules a 285. La reducció és de 18 taules a Pere IV-Pallars (de 70 a 52), de 13 taules a Pallars-Pujades (de 66 a 53), de 13 taules a Pujades-Llull (de 57 a 44), de 5 taules a Llull-Ramón Turró (de 50 a 45), de 26 a Ramón Turró-Doctor Trueta (de 66 a 40) i de 27 a Doctor Trueta-Fernado Poo (de 78 a 51).

Les diferents reaccions a la proposta: restauradors, veïnat i grups polítics

Aquesta proposta d’ordenació singular de les terrasses de la rambla del Poblenou ha creat una oposició radical per part de gran part dels restauradors de la Rambla (agrupats en l’Associació de Restauradors de la Rambla del Poblenou) amb el suport del gremi de Restauradors de Barcelona. Els restauradors han recollit centenars de signatures d’oposició a la nova ordenació proposada i també han fet algunes accions, com va ser el “locaut” (tancament patronal) de gran part de les terrasses de la Rambla durant el diumenge 24 d’abril. Els grups polítics de CiU i PP també han mostrat el seu rebuig a la proposta municipal.

El grup de treball de Fem Rambla ha emès un comunicat mostrant el seu posicionament respecte la proposta municipal d’ordenació singular de terrasses de al rambla del Poblenou. Fem Rambla expressa que hi ha alguns aspectes bàsics que no han estat recollits en la proposta com són: que no s’ estableix un horari més restringit ( es proposa de diumenge a dijous de 08.00 a 23.00 i divendres, dissabtes i vigílies de festiu de 08.00 a 24.00), que no s’estableixen nous mecanismes d’inspecció i que tampoc especifica cap eina de seguiment per tots els sectors implicats. Fem Rambla mostra satisfacció perquè la proposta incorpora una bona part de les conclusions del procés participatiu com són la reducció del nombre de taules i la superfície ocupada per les terrasses.

El grup polític de la CUP també ha fet públic el seu posicionament on es reclama que es regulin les activitats privades que fan ús de l’espai públic i que es garanteixin mecanismes d’inspecció per tal d’assegurar el compliment de la normativa i evitar el malestar entre les veïnes.
Comments are closed.

Anar Inici ↑