Història 1

Publicat el 27 - gener - 2014

Els últims instants de la cooperativa La Flor de Maig

POBLENOU.ORG publica els documents de la liquidació definitiva de la cooperativa La Flor de Maig el 1948. 

El 13 de gener de 1948  es fa efectiu un requeriment notarial a instància de Juan March i Tort (com a president de la Comisión Liquidadora de La Cooperativa de Consumo La Flor de Mayo) dirigit a Francisco Blanch Soler per a que cessi en la seva funció d’administració dels immobles de la cooperativa.

El 3 de setembre de 1947, el Ministerio de Trabajo havia aprovat la creació de la Comisión Liquidadora de La Cooperativa de Consumo La Flor de Mayo. I el 30 d’octubre de 1947 s’havia donat per dissolta i liquidada.

2   3     4 5      6      7

(font: Arxiu Nacional de Catalunya)
Comments are closed.

Anar Inici ↑