Notícies no image

Publicat el 5 - abril - 2008

Sant Martí acumula 45 denúncies per mobbing immobiliari

Segons la memòria presentada fa pocs dies per l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) el districte de Sant Martí acumula 45 denúncies per assetjament immobiliari entre 2004 i fins el 2007.

Les situacions dels afectats són diverses. L’actuació més utilitzada pels propietaris per fer fora els inquilins és la manca de manteniment de la finca. Però també s’han denunciat casos de negativa al cobrament de la renda, amenaces, increment excessiu del preu del lloguer i desnonaments.

Les denúncies només representen una petita part del total de casos de mobbing immobiliari que s’estan duent a terme, ja que la majoria dels llogaters no s’atreveixen a denunciar-ho.

Sant Martí és el quart districte de Barcelona en nombre de denúncies de mobbing immobiliari, per darrere de Ciutat Vella, l’Eixample i Gràcia.

-Més informació a:

OMIC (Oficina Municipal Informació al Consumidor): http://www.omic.bcn.es/catala/index.html

Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística http://www.sindominio.net/violenciaurbanistica/?q=node/5
Comments are closed.

Anar Inici ↑