Què és la Flor?

La Flor de Maig germina de nou

El popular edifici del barri del Poblenou la Flor de Maig va ser construït l’any 1896 per a ser la seu central de la cooperativa obrera de consum La Flor de Maig. Aquesta havia estat fundada uns anys abans per setze treballadors i va arribar a ser la cooperativa més important de Catalunya amb 1.600 famílies associades. A més de l’organització del consum, la cooperativa sempredestacà per portar a terme tot tipus d’actes culturals; oferint educació i alfabetització d’infants i adults del barri. Alhora, també va destacar per la seva capacitat mutualista i de previsió social.

Aquesta cooperativa va estar activa fins als anys 50, quan les pèrdues econòmiques i el context polític contrari a aquests projectes obligaren a vendre l’edifici. Aquí es produí la primera tragèdia; un bé comunal del barri i de propietat col·lectiva va passar en mans d’un sol propietari.

Després d’uns anys en que l’immoble va estar en desús, l’Ateneu Flor de Maig va rebrotar a finals dels anys 70 fruit de l’esforç del moviment veïnal. Aquest va reivindicar l’espai històric com un equipament on el barri pogués gestionar les seves necessitats culturals i artístiques, i per motius de justícia històrica. Davant d’una reivindicació àmplia i amb fonaments molt clars, l’Ajuntament es va comprometre a fer les gestions necessàries perquè passés a propietat pública, pagant-ne un lloguer baix fins que es fes efectiva l’expropiació.

Xerrada TP

Però per sorpresa de tots i totes el maig del 2012, gairebé com una burla, l’Ajuntament de Barcelona decidí unilateralment trencar el contracte d’arrendament amb la propietat, tancant així l’activitat de l’Ateneu i incomplint una promesa històrica. Malgrat els intents d’apropament a la propietat i a l’Ajuntament per part de diversos col·lectius del Poblenou, l’edifici va ser tancat el 31 de Maig.

Per no perdre la identitat històrica i cultural del Poblenou, per aturar el deteriorament del teixit social fruit de l’especulació immobiliari i hotelera, i per parar la privatització i recuperar edificis històrics i cooperatius que existien al barri, hem decidit recuperar aquest espai des del barri i per al barri.

Per tot això que acabem d’exposar, convidem a totes les persones i associacions, que es sentin afins a la recuperació de la Flor de Maig, a participar-hi activament en aquesta nova etapa!

Per tenir més informació de la història, feu clic aquí!

Comments are closed.