[Comunicat Eix Pere IV] El barri no està en venda, el barri es defensa!

hola boro (1)

Els darrers mesos hem vist com, el que havia de ser el Districte de les noves tecnologies i la informació, està fent el Poblenou un barri on les veïnes cada vegada tenen més difícil viure-hi. Des de la paralització de gratacels d’oficines als molts hotels, pisos turístics i campanyes publicitàries (Poblenou Urban District) per posar el barri de moda i acabar fent fora les veïnes de tota la vida… Ara veiem com l’Ajuntament a més, oblida aquelles zones del barri que no li interessen.

L’actual context de crisi del sector immobiliari, la paralització del 22@, i l’orientació econòmica al sector turístic que s’impulsa des de l’Ajuntament de Barcelona han situat el futur de l’eix Pere IV en la seva cruïlla històrica. Una cruïlla entre la desaparició històrica i urbanística o l’oportunitat urbana per al desenvolupament social i econòmic.

Ho estem veient amb l’Eix Pere IV. Els 8 milions d’euros que segons el programa polític municipal havien d’anar destinats a la remodelació del carrer Pere IV on son?

A continuació us deixem el manifest sortit de la Taula Eix Pere IV, veïnes i entitats del barri que reivindiquen un barri per viure-hi.

“El carrer Pere IV és avui un lloc de canvi de paradigma econòmic, urbà i de relacions ciutadanes”
La renovació urbanística dels darrers decennis al litoral nord de la ciutat ha ignorat i menystingut el carrer de Pere IV, l’eix patrimonial que ha estructurat urbanament i econòmicament els barris del litoral de Sant Martí en els seus quasi 250 anys d’història. El carrer de Pere IV és avui la imatge d’un model d’intervenció i desenvolupament urbà que no ha pres en consideració els seus valors patrimonials, històrics, paisatgístics, humans… L’estat d’abandó i de degradació actual evidencia la fi d’aquest model que ha perdut vigència.

“Pere IV és ara una oportunitat per assajar una nova forma de fer ciutat”
Reprendre i completar la transformació urbana al Poblenou comporta intervenir a l’eix de Pere IV, element urbà de primer ordre per posició i traçat, per vàlua patrimonial, per història i singularitat paisatgística, per potencial econòmic i per dotació de recursos de sòl i d’equipaments. La transformació urbana ha de respondre a les necessitats de les persones, sense la subordinació als interessos econòmics particulars que l’han condicionat en el passat.

“La revitalització socioeconòmica de l’eix Pere IV ha d’optar per un nou desenvolupament urbà amb uns altres valors”
Per recosir com una cremallera el teixit urbà a banda i banda de la Diagonal, transitant cap a un nou escenari per desenvolupar una economia socialment rendible i nous usos culturals i cívics amb l’aprofitament intel·ligent dels recursos disponibles.

LA CIUTAT
Pere IV: un altre model de fer ciutat

El projecte de revitalització social, cultural i econòmica que impulsa la Taula Eix Pere IV forma part d’un canvi de model de creixement de les ciutats i obre una nova perspectiva de transformació que posa en valor els recursos urbans i el capital social mitjançant el seu ús sostenible i la gestió local del territori. Opta per una ciutat menys dependent dels capitals financers i dels recursos aliens, i més bolcada en el protagonisme de les persones i el seu patrimoni comú.

El paisatge d’edificis a mig construir, la desolada imatge d’espais buits, conseqüència de la bombolla immobiliària, i l’isolat Parc del Centre fruit de la imposició tecnòcrata i el dèficit de participació, poden canviar si es focalitza l’estratègia urbana sobre l’eix del carrer Pere IV. La seva capacitat històrica per estructurar un territori avui dispers i sense cohesió ha de fer possible recuperar la intersecció amb la Diagonal com l’espai central i la polaritat urbana, social i econòmica del nou eixample del Poblenou.

LA CIUTADANIA
Pere IV: per a les persones

La ciutat és patrimoni dels seus ciutadans que són els seus legítims protagonistes i gestors, no els seus propietaris ni tampoc els seus clients o consumidors. La nova visió del desenvolupament urbà reafirma la implicació de la ciutadania com a agent per a la regeneració de l’espai públic. La força motora de noves dinàmiques de transformació és la cooperació entre els diversos agents en el territori.